BhT Tsolakidis
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΣ RANKINE

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ – ΚΥΚΛΟΣ RANKINE

Ο κύκλος Rankine πήρε το όνομά του από τον William John Macquorn Rankine (5 Ιουλίου 1820 – 24 Δεκεμβρίου 1872), σκωτσέζο μηχανικό και φυσικό, που ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη θεωρία για την ατμομηχανή και μάλιστα για όλους τους κινητήρες θερμότητας.

Η τεχνολογία ORC (Organic Ranking Cycle) ανακαλύφθηκε κατά τον 19ο αιώνα και το πρώτο σύστημα γεωθερμίας ORC εγκαταστάθηκε το 1904.

Ο οργανικός κύκλος Rankine είναι μια πολύ γνωστή και ευρέως διαδεδομένη μορφή παραγωγής ενέργειας, κυρίως σε εφαρμογές βιομάζας και γεωθερμικής ενέργειας, αλλά αναμένεται επίσης μεγάλη αύξηση των εφαρμογών ηλιακής ενέργειας και ανάκτησης θερμότητας. Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες για την αλλαγή του κλίματος και τις κυμαινόμενες τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι ισχυροί λόγοι για τη στήριξη της ανάπτυξης αυτού του αποτελεσματικού, καθαρού και αξιόπιστου τρόπου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κύκλος Rankine με βάση το νερό παρέχει περίπου το 85% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αρχή του οργανικού Rankine Cycle βασίζεται σε ένα turbogenerator που λειτουργεί ως συμβατικός ατμοστρόβιλος για τη μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε μηχανική ενέργεια και τελικά σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω μιας ηλεκτρικής γεννήτριας. Αντί να παράγει ατμό από το νερό, το σύστημα ORC εξατμίζει ένα οργανικό υγρό, που χαρακτηρίζεται από μοριακή μάζα υψηλότερη από εκείνη του νερού, η οποία οδηγεί σε βραδύτερη περιστροφή του στροβίλου, χαμηλότερες πιέσεις και καμία διάβρωση των μεταλλικών μερών.

Τα πλεονεκτήματα συστήματος γεωθερμίας:

  • Εξοικονόμηση χώρου σε σχέση με άλλες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας – 99% λιγότερος χώρος σε σύγκριση με φωτοβολταϊκά πάρκα αντίστοιχης δυναμικότητας
  • Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με άλλες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας – 3,5 x αποτελεσματική σε σχέση με την αιολική ενέργεια
  • Πιο αξιόπιστη σε σχέση με άλλες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας – 327% πιο αξιόπιστη από την αιολική ενέργεια καθώς επίσης και από τα φωτοβολταϊκά καθώς η απόδοση του συστήματος γεωθερμίας δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες
  • Χωρίς οικολογικές επιπτώσεις – 100% λιγότερο αρνητικές οικολογικές επιπτώσεις από τον άνθρακα
  • Πίεση μικρότερη από 30 bar / θόρυβος κάτω από 25 dB
  • Οικολογικό – χωρίς αρνητικές εκπομπές CO2
  • Αξιόπιστο – χαμηλός κύκλος εργασιών με 98% λειτουργία
  • Αποτελεσματικό – 35% εφαρμογή της θερμικής ενέργειας σε ηλεκτρική
  • Χαμηλό κόστος – φθηνότερα από ανανεώσιμες εναλλακτικές πηγές

 

~ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ~

 


Η τεχνολογία του οργανικού κύκλου Rankine – ORC

Ο turbogenerator ORC χρησιμοποιεί θερμικό πετρέλαιο μέσης έως υψηλής θερμοκρασίας για την προθέρμανση και την εξάτμιση ενός κατάλληλου οργανικού υγρού εργασίας στον εξατμιστή. Ο οργανικός ατμός υγρού περιστρέφει τον στρόβιλο, ο οποίος συνδέεται άμεσα με την ηλεκτρική γεννήτρια, με αποτέλεσμα την καθαρή και αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια.

Ο ατμός των καυσαερίων ρέει μέσω του αναγεννητή, όπου θερμαίνει το οργανικό υγρό και στη συνέχεια συμπυκνώνεται στον ψυκτήρα και ψύχεται από το κύκλωμα ψύξης. Το οργανικό υγρό εργασίας στη συνέχεια αντλείται στον αναγεννητή και στον εξατμιστή, ολοκληρώνοντας έτσι τη λειτουργία κλειστού κύκλου.

Πρόκειται για ένα σύστημα γεωθερμίας στο μέγεθος ενός container, διαστάσεων 14×2,5×3 μέτρα. Με διάρκεια λειτουργίας 8600 ώρες το χρόνο και με μόλις 100 kW ισχύος, η γεωθερμική ενέργεια που έρχεται από τη Γη σε βάθος 100 μέτρων ανεβάζει τη θερμοκρασία μέσω μιας αντλίας θερμότητας, με τη βοήθεια της θερμικής ενέργειας του νερού, το οποίο έχει ρυθμό ροής 2×1700 L/h και προθερμαίνεται υπό πίεση 3 bar σε 48ο C.

Ένας εναλλάκτης θερμότητας μεταφέρει τη θερμική ενέργεια σε ένα δικό μας Fluid το οποίο εξατμίζεται και παράγει ατμό σε 2200 m3/h σε 45ο C και πίεση 15 bar. Έπειτα μέσω ενός εμβόλου και ενός συγκεκριμένου συστήματος τροφοδοτείται μια γεννήτρια 50 kW και το σύστημα μετάδοσης μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο. Στη συνέχεια ο ατμός με ρυθμό ροής 2200 m3/h, 25ο C και 1-3 bar πίεση μεταδίδεται σε ένα σύστημα αποκατάστασης της εσωτερικής θερμότητας και συμπυκνώνεται σε 12ο C και 15 bar.

 

 

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

> ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

> ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΞΥΠΝΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 (Λιγότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον – Περισσότερο όφελος για εσάς) 

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ: ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ. Η επιλογή για τη Θέρμανση – Ψύξη μιας οικοδομής απαιτεί την εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος, το οποίο να συνδυάζει το χαμηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος. Έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ των παρακάτω εφαρμοζόμενων συστημάτων θέρμανσης:

1.Θέρμανση με λέβητα Πετρελαίου
2.Θέρμανση με λέβητα Ιόντων – λέβητα Ηλεκτρικό – Υπέρυθρα πάνελ ακτινοβολίας-θερμοπομποί (20% οικονομία)
3.Θέρμανση με λέβητα Φυσικού Αερίου (30% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
4.Θέρμανση με λέβητα Pellet – λέβητα Ξύλου (40% οικονομία)

5.Θέρμανση με Αντλία Θερμότητας Θέρμανσης (70% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)


ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΚΟΣΤΟΥΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΜΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ November 2016


 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA DAIKIN ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Η Αντλία θερμότητας Θέρμανσης είναι εξαιρετικά αξιόπιστη και καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές διότι επιτυγχάνει υψηλότατη ενεργειακή απόδοση 400% – 600%, σε σχέση με τους καυστήρες πετρελαίου-αερίου που αποδίδουν μόλις 80-90% [δηλαδή, ενώ στη Δ. Ε. Η. καταβάλλουμε το αντίτιμο για ένα (1) KW, το σύστημα μας αποδίδει τέσσερα (4) KW, σε αντίθεση με τους καυστήρες πετρελαίου ή αερίου με τους οποίους πληρώνουμε για (1) KW και το σύστημα μας αποδίδει (0, 8-0, 9) KW]. Η χρήση αντλίας θερμότητας είναι φθηνότερη κατά ποσοστό έως 80% συγκριτικά με το σύστημα πετρελαίου, φθηνότερη συγκριτικά με το σύστημα φυσικού αερίου – λέβητα PELLET-Ξύλου και φθηνότερη σε σύγκριση με το σύστημα λέβητα Ιόντων-ηλεκτρικό λέβητα και υπέρυθρα πάνελ ακτινοβολίας, ενώ, με αυτήν αποφεύγεται τόσο η εγκατάσταση καπνοδόχου, δεξαμενής, λέβητα ξύλου – pellet, όσο και ο τακτικός και δαπανηρός ανεφοδιασμός με το αντίστοιχο καύσιμο, καθώς έχουμε θέρμανση σε όλους τους χώρους του σπιτιού σε αντίθεση με τα υπέρυθρα.


Σε κατοικία 200 τ. μ. στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης με συνεχόμενη 24ωρη λειτουργία θέρμανσης το ετήσιο λειτουργικό κόστος, με πετρέλαιο είναι 7.000 ευρώ, με λέβητα ιόντων – λέβητα ηλεκτρικό – υπέρυθρα πάνελ-θερμοπομποί είναι 5.600 ευρώ, με φυσικό αέριο είναι 5.000 ευρώ, με λέβητα pellet – λέβητα ξύλου είναι 4.000 ευρώ, και με αντλία θερμότητας θέρμανσης είναι μόλις 2.100 ευρώ ΕΤΗΣΙΩΣ.
ΚΕΡΔΟΣ 4.900 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Εξίσου αποδοτική είναι και η επιλογή ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, που τοποθετείται στην στέγη – ταράτσα του έργου. Πρόκειται περί ιδιαιτέρως προσοδοφόρας εγκαταστάσεως, καθόσον γίνεται με τραπεζική χρηματοδότηση (χωρίς προσωπικά κεφάλαια), τα δε χρήματα της πώλησης της παραγόμενης ενέργειας που επιστρέφει η ΔΕΗ, μέσω του σχετικού λογαριασμού (αφορολόγητα), στον κύριο του έργου, είναι αρκετά ώστε να καλύπτεται το ετήσιο ενεργειακό κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης. Επιλέγοντας σύστημα Αντλίας Θερμότητας με ηλεκτρικό ρεύμα, πρώτα καταναλώνουμε ρεύμα και μετά από 4 μήνες πληρώνουμε το αντίτιμο στη ΔΕΗ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Οι Αντλίες Θερμότητας είναι με συμπιεστές νέου τύπου και πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος το καλοκαίρι έως και +46oC και το χειμώνα ακόμη και σε εξωτερικές θερμοκρασίες -20 oC με 80 oC νερό προσαγωγής για τα σώματα – καλοριφέρ χωρίς να επηρεάζεται η θερμοκρασία. Υπό το δεδομένο της σταθερής αυξητικής τάσης των τιμών του πετρελαίου καθίσταται σαφές ότι το ως άνω προτεινόμενο σύστημα θεωρείται σήμερα ως το πλέον σύγχρονο και αποδοτικό έναντι όλων των άλλων εφαρμοσμένων συστημάτων. Το σύστημα θέρμανσης συνδυάζεται άριστα με τους νέους ηλιακούς συλλέκτες κενού ή επιλεκτικούς TINOX ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ που τοποθετούνται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα οι οποίοι μας παρέχουν 50% μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με τους κλασσικούς ηλιακούς συλλέκτες επιτυγχάνοντας μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας σε δύο ταυτοχρόνως κυκλώματα. Το πρώτο κύκλωμα είναι το ζεστό νερό χρήσης, όπου με την τοποθέτηση ενός BOILER τριπλής ενέργειας έχουμε άφθονο ζεστό νερό δωρεάν, από τον ήλιο, ακόμη και σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.

Όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται από τον ήλιο, λόγω συννεφιάς και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ζεστό νερό χρήσης, για το μπάνιο μας, τότε με την τοποθέτηση ενός διαφορικού θερμοστάτη, που ελέγχει τη θερμοκρασία, αφενός του BOILER και αφετέρου, την εξωτερική θερμοκρασία των ηλιακών συλλεκτών (δηλαδή, εάν έχει ηλιοφάνεια) μας παρέχει ζεστό νερό, γιατί έχει δώσει εντολή στην δευτερεύουσα πηγή ενέργειας να μας ζεστάνει το νερό. Στην περίπτωση που δεν θέλουμε την τοποθέτηση των ηλιακών (για αισθητικούς λόγους) χρησιμοποιούμε το BOILER – Αντλία Θερμότητας (Θερμοσίφωνα) ARISTON  ή EMMETI  ΙΤΑΛΙΑΣ έχοντας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 370%  και  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 70%

σε σύγκριση με άλλα BOILER, με απλά λόγια έχουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο με κόστος 120 ευρώ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Στο κομμωτήριο ARIANE της οδού Μαρτίου-Κ. Καραμανλή το ετήσιο κόστος του Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) για 22.000 λουσίματα ετησίως με BOILER (καυστήρα πετρελαίου) ήταν 6.600 ΕΥΡΩ και τώρα με ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ – BOILER) ARISTON, είναι μόλις 1.600 ΕΥΡΩ.
ΚΕΡΔΟΣ 5.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ.

B&T ARISTON NUOS 1

Σε οικογένεια 4 ατόμων το ετήσιο κόστος του Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με BOILER (καυστήρα πετρελαίου) είναι 900 ΕΥΡΩ και τώρα με ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ – BOILER) ARISTON, είναι μόλις 225 ΕΥΡΩ.
ΚΕΡΔΟΣ 675 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ.

Σε Ξενοδοχείο με BOILER 1000 λίτρα, το ετήσιο κόστος του Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με καυστήρα πετρελαίου είναι 22.000 ΕΥΡΩ, με καυστήρα φυσικού αερίου 14.000 ευρώ και τώρα με ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ είναι μόνο 7.000 ΕΥΡΩ.
ΚΕΡΔΟΣ 15.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ.

Το δεύτερο κύκλωμα είναι το κύκλωμα της θέρμανσης της οικοδομής, όπου με την τοποθέτηση των ηλιακών συλλεκτών κενού και ενός θερμαντικού δοχείου, μας εξασφαλίζει δωρεάν ζεστό νερό προσαγωγής στα κυκλώματα της θέρμανσης, με εξοικονόμηση ενέργειας τις ημέρες του χειμώνα, που υπάρχει ηλιοφάνεια.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το καλοκαίρι το ίδιο μηχάνημα μας παρέχει ψύξη στους χώρους που επιθυμούμε χωρίς επιπλέον κόστος αγοράς A/C με το ίδιο όπως της θέρμανσης χαμηλό κόστος λειτουργίας.


ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ

ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΦΕΚ 241–23.12.2016 ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ